PolskiEnglish

Otwarcie nowo utworzonej Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Tychowie

W dniu 25 lutego 2016 r. odbyło się inauguracyjne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie, podczas którego uczniowie klasy III b pod kierunkiem T. Kalinowskiej zaprezentowali zaproszonym gościom przedstawienie pod tytułem „Leśne ludki”.

Sala przeznaczona na Pracownię została odświeżona, wymalowana i wyposażona w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu bioróżnorodności, m.in.: leśne koło fortuny, zestaw interaktywny ze sztalugą, drzewo artystyczne.

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Tychowa – Robert Falana wraz z zastępcą Jackiem Rudzińskim, Agnieszka Pyrzyńska - Gorzkiewicz – przedstawiciel ZMiGDP, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, radni a także nauczyciele i uczniowie.

Pracownia utworzona została w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

O projekcie piszą:

Szkoła Podstawowa w Tychowie

https://sptychowo.edupage.org/news/#65

Gmina Tychowo

http://tychowo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/89805/sala_bioroznorodnosci_w_sp_tychowo_otwarta_