PolskiEnglish

Zaproszenie na konferencję

Dobiegają końca, realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, projekty pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” współfinansowany w ramach Funduszy EOG oraz „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym zapraszamy na konferencję:
ZIELONE DORZECZE która odbędzie się w dniu 26.04.2017 r. w Lipiu, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Początek konferencji godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy!