PolskiEnglish

Konferencja ZIELONE DORZECZE

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbyła się konferencja pn. Zielone Dorzecze, podsumowująca realizację projektów pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele gmin wchodzących w skład Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Rąbinie.

W trakcie konferencji zostały przedstawione osiągnięte efekty realizowanych projektów oraz odbyło się wystąpienie prof. dr hab. Inż. Tomasza Hesse pn. „Bioróżnorodność Dorzecza Parsęty” na tematy ściśle związane z projektem ekologicznym.

Po części merytorycznej wszyscy uczestnicy konferencji, zarówno młodzież jak i dorośli wzięli udział w grach i zabawach o tematyce „Bioróżnorodność wokół nas”, które poprowadziła Pani Anna Frankowska edukator z Fundacji „Nauka dla Środowiska” oraz Elżbieta Borecka edukator z OEE w Lipiu.

Każdy z uczestników konferencji otrzymał zestaw konferencyjny, album fotograficzny „Bioróżnorodność wokół nas” oraz podręcznik dobrych praktyk „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”.