PolskiEnglish

Zaproszenie na warsztaty

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu pn.

"Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty
poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Projekt jest dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów".

Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez uczestnictwo w warsztatach mających na celu aktywne kształtowanie postaw ekologicznych.

Więcej informacji oraz formularze udziału na stronie www.parseta.org.pl w zakładce Projekty Związku - Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.