PolskiEnglish

I tak z dniem 5 grudnia 2022 r. dobiegł ostatni, piąty rok utrzymania trwałości zrealizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i...

Czytaj więcej

W grudniu 2021 r. mija czwarty rok utrzymania trwałości zrealizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie...

Czytaj więcej

6 grudnia 2020 r. mija trzeci rok utrzymania trwałości zrealizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie...

Czytaj więcej

6 grudnia 2019 r. mija drugi rok utrzymania trwałości zrealizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie...

Czytaj więcej

6 grudnia 2018 r. mija pierwszy rok utrzymania trwałości zrealizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie...

Czytaj więcej

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbyła się konferencja pn. Zielone Dorzecze, podsumowująca realizację projektów...

Czytaj więcej

Dobiegają końca, realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, projekty pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków...

Czytaj więcej

W dniu 27 października 2016 r. otrzymaliśmy pisemną zgodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, że Operator...

Czytaj więcej

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w jego pięknej okolicy, na obszarach Natura 2000 w okresie od kwietnia 2015 r. do września 2016 r....

Czytaj więcej

W dniu 22.04.2016 r.w Zespole Szkół w Drzonowie  nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowni Bioróżnorodności. Termin otwarcia był nieprzypadkowy, bowiem...

Czytaj więcej