PolskiEnglish

Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Zespole Szkół w Drzonowie

W dniu 22.04.2016 r.w Zespole Szkół w Drzonowie  nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowni Bioróżnorodności. Termin otwarcia był nieprzypadkowy, bowiem zbiegł się z obchodzonym w tym dniu Światowym Dniem Ziemi.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną. Uczniowie z klas IV – VI wyjaśnili zebranym z czym powinno kojarzyć się słowo ,,bioróżnorodność”. Swoje wystąpienie urozmaicili wierszykami, piosenkami, prezentacją multimedialną przedstawiającą bogactwo życia na Ziemi. Młodzi mieszkańcy naszej planety przypomnieli słowami ,,My wszyscy”, kto jest odpowiedzialny za stan środowiska i różnorodność biologiczną. Kolejną, bardzo ważną częścią uroczystości było oficjalne otwarcie pracowni poprzez przecięcie zielonej wstęgi. Dokonali tego: przedstawicielka ZMiGDP, zastępca wójta, dyrektor szkoły oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego.

Zdaniem Dyrektora szkoły, Pracownia Bioróżnorodności podniesie efektywność edukacji przyrodniczej. Z jej nowoczesnego i bogatego wyposażenia mogą korzystać wszyscy nauczyciele prowadzący własne edukacje z obu szkół Gminy Kołobrzeg.

W uroczystości udział wzięli: zastępca wójta Gminy Kołobrzeg Maciej Bejnarowicz,  przewodnicząca Komisji Społecznej Gminy Kołobrzeg Anna Matejak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie Elżbieta Korżel oraz przedstawicielka Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz.

Pracownie Bioróżnorodności są jednym z działań realizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.