PolskiEnglish

Warsztaty 2- dniowe zakończone !!!

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w jego pięknej okolicy, na obszarach Natura 2000 w okresie od kwietnia 2015 r. do września 2016 r. odbywały się 2 –dniowe warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”  realizowanego w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Aktywizacja kreatywności dzieci i młodzieży, rozpoznawanie tropów zwierząt, gatunków drzew, krzewów i kwiatów w danych ekosystemach poprzez wyjścia plenerowe oraz poznawanie świata w skali mikro poprzez zajęcia w laboratorium z wykorzystaniem mikroskopów to główne atuty warsztatów oraz ciekawa forma zajęć.

Dzięki warsztatom młodzi ekolodzy zapoznali się z różnorodnością biologiczną charakteryzującą Dorzecze Parsęty oraz zwiększyli swoją świadomość w kwestiach poszanowania środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialności za nie w środowisku lokalnym.  Uczestnicy mieli również okazję przekonać się jakie zagrożenia wynikają z braku poszanowania fauny i flory oraz jakie problemy ekologiczne i społeczne pojawiają się w przypadku zanieczyszczenia wód, gleby oraz powietrza.

Głównymi odbiorcami zajęć byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu całego województwa zachodniopomorskiego (łącznie 6.000 osób). W 150 warsztatach najaktywniej uczestniczyli uczniowie z gmin: Karlino, Szczecinek (miasto i gmina), Białogard (miasto i gmina), Rąbino, Kołobrzeg (miasto i gmina), Wałcz, Koszalin, Tychowo.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ogromne zaangażowanie oraz aktywne uczestnictwo w warsztatach!