PolskiEnglish

Rozszerzenie projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"

W dniu 27 października 2016 r. otrzymaliśmy pisemną zgodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, że Operator Programu PL02 wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, zgodnie z wnioskiem z dnia 18.07.2016 r. złożonego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Rozszerzony zakres rzeczowy realizowanego projektu będzie polegał na zwiększeniu ilości 1 i 2-dniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo zostanie zrealizowanych 37 warsztatów, z czego 18 warsztatów 2-dniowych i 19 warsztatów - 1 dniowych, co pozwoli przeszkolić z zakresu promowania bioróżnorodności , wpływie zmiany klimatu na bioróżnorodność oraz znaczenia ekosystemów dodatkowo 1.480 osób. Warsztaty będą prowadzone w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach promocji projektu każdy z uczestników otrzyma koszulkę z nazwą projektu oraz informacją o źródłach dofinansowania.

Wybór szkół, które wezmą udział w warsztatach edukacyjnych pozostawiamy Gminom, które zadeklarowały chęć przystąpienia do realizacji projektu w rozszerzonym jego zakresie.

Kwota dodatkowego dofinansowania projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 wyniesie 160 650,85 zł. Rozszerzony zakres rzeczowy realizowanego projektu wiąże się także z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.04.2017 r.