PolskiEnglish

Zaproszenie na konferencję

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza w dniu 22 czerwca 2015 r. przedstawicieli Gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W trakcie trwania konferencji zostanie omówiony plan działania projektu oraz jego zakres rzeczowy do osiągnięcia.

Konferencja będzie zorganizowana w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie. W załączeniu plan konferencji.

Organizacją konferencji zajmuje się Pani Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz, tel. 94 716 65 49, email: apyrzynska@parseta.org.pl